Entreprenad i marina miljöer

0 Comments

Sjöentreprenad avser bygg- och konstruktionsarbete som utförs i marina miljöer, såsom hamnar, kuster och andra vattenområden. Det inkluderar projekt som hamnkonstruktion, bryggor och andra infrastrukturarbeten som kräver specialanpassade tekniker för att möta utmaningarna i vattenmiljöer.…